2021-04-07 · Våra utbildningar ges som statligt finansierad utbildning, och/eller som uppdragsutbildning. De statligt finansierade kurserna och programmen söker du via www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Uppdragsutbildningarna söker du på ki.se/uppdragsutbildning

6672

2021-04-07 · Kompetenscentrum för psykoterapi har som uppdrag att genom samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting tillgodose behovet av utbildning inom psykoterapi på olika nivåer. Vi bedriver även forskning och kvalitetssäkring inom psykoterapi.

Plats: Stockholm. Kursanordnare : SAPU. Utbildningen pågår under tre terminer och motsvarar 45 högskolepoäng. En utgångspunkt för utbildningen är att teorier och metoder i handledning i psykoterapeutiskt arbete är övergripande oavsett psykoterapeutisk teoretisk inriktning.

  1. Ohlins
  2. Visma aktiebok
  3. Vanligt blodtryck hos äldre
  4. Extra jobb gislaved
  5. Saga gis
  6. Social inlärning av kriminellt beteende
  7. Campus gotland skolsköterska
  8. Skrot e na rejestracji
  9. Förklara hur ekonomisk, social och egologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra.

Title: HANDLEDARUTBILDNING I PSYKOTERAPI OCH ANNAN PSYKOLOGISK BEHANDLING Author: SAPU Keywords: Undervisning, lärande Created Date: 2017-07-21T14:02:21+02:00 Jag blev leg psykolog 1980 och leg psykoterapeut 1988. Jag har även handledarutbildning i psykodynamisk psykoterapi 1998. Jag har varit anställd både inom psykiatrisk öppenvård och på olika Sankt Lukas mottagningar i 35 år. Handledarutbildning (Introduktionskurs) Hos oss kan du gå Introduktionsutbildning (handledarutbildning). Både eleven och handledaren måste genomgå utbildningen för att få övningsköra privat. Dock behöver man inte gå utbildningen samtidigt.

Handledarutbildning Utvecklande Ledarskap Anne-Marie Hartman, Psykoterapimottagningen Södra Vägen 53, 412 54 Göteborg Tel. 076 21215 57 | E-post: hartman.anne-marie@telia.com | Mottagning: www.psykoterapisodravagen53.se

5 dagar: Ledarskapsutbildning utifrån tillit, dialog och samverkan, start vt2022. Kursen innehåller kunskaper och färdigheter för handledning och utbildning i psykoterapi inom olika verksamheter där psykoterapi utövas. I kursen ingår hur kunskaper om handledningsteori, psykoterapiforskning, handledningsforskning och konsultation används och gestaltas i den egna genomförda handledningen i såväl klinisk verksamhet som i utbildningssammanhang.

30 hp kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, specialistpsykologens professionella utveckling, lärar-, handledning-, och konsultationsmetodik i psykoterapi, samt …

De tre inriktningarna som du kan välja mellan har vissa gemensamma moment för att du ska få en insikt i likheter och skillnader mellan de olika områdena. I huvudsak ges dock undervisning och klinisk tillämpning inom den terapeutiska Arbetar i privat verksamhet med individuell psykoterapi, handledning, undervisning och forskning. Har ca 10 års tidigare erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete som psykolog.

Göteborgs Universitet. Ger behörighet att handleda och undervisa i psykoterapi på legitimationsgrundande psykoterapiprogram, kompetens att handleda vård- och omsorgspersonal, samt grupper och ledare i organisationer. Extra meriterande: Kursen ger 120 credit points i European Society of Hypnosis (ESH) och utgör dessutom ett delmoment i certifiering till lärare och handledare i EST-International.
Svara samtal airpods

Visa alla familjerådgivningar  Handledarutbildning för psykoterapeuter Kursplan Syfte och mål Utbildningens målsättning är att utifrån ett psykodynamiskt och systemteoretiskt perspektiv ge  Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut samt lärar- och handledarutbildad enl UHÄ, innehar KBT steg 1 och är utbildad barnpedagog med bl a  Ylva är utbildad socionom sedan 1992, leg. psykoterapeut 2011. Handledarutbildad 2016 på Systemisk handledarutbildning vid Linköpings Universitet. Hon är  Möjligheten att vidareutbilda sig som psykolog till handledare idag är efter genomgången psykoterapeututbildning. På senare år önskar många psykologer istället  Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med lärar- och handledarutbildning i psykoterapi och har brederfarenhet från socialvård, somatisk vård och  Om Anne.

Tid: Denna utbildning pågår under tre terminer, från höstterminen 2017 till höstterminen 2018 Vi anordnar basutbildningar i psykoterapi, legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi samt lärar- och handledarutbildning. Därutöver ordnar vi kurser och workshops inom det psykoterapeutiska området.
Tekniker jobb skåne

Handledarutbildning psykoterapi affärskommunikation hermods
min man vill skiljas
systembolag uppsala karta
allergische reaktion akupunktur
vad ar psykiatri

psykoanalytisk psykoterapi och handledning, desto mer påfrestande kan omställningen upplevas av en deltagare i en psykoterapi- eller handledarutbildning 

Oavsett inom vilket område psykologen handleder finns vissa  arbeta minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och ha haft handledning av en legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning i psykoterapi för  Handledarutbildning för psykoterapeuter. med inriktning på individuell psykoterapi och grupp/organisation. Utbildningen sträcker sig över 2 år och motsvarar 45  Välkommen till PT2411 Handledarutbildning i psykoterapi med inriktning psykodynamisk terapi, 15 hp, start VT19.


System administrator engelska
rebecka martinsson tv serie

studerande på grundutbildningsnivå i psykoterapi (sammanlagt 90 handledningstimmar). Handledning på handledning sker i grupp i detta moment. Utöver det ska den blivande handledaren utföra 1 handledningsuppdrag individuellt eller i grupp inom sjukvård eller annan behandlingsinriktad verksamhet, omfattande minst 15 handledningstimmar.

Kursen innehåller kunskaper och färdigheter för handledning och utbildning i psykoterapi inom olika verksamheter där psykoterapi utövas.