Förfrågningsunderlag 2012-11-16 Stavsnäs GC-väg. Dnr 12SPN0058-350 AFB.21 Sida 7(375) VÄRMDÖ KOMMUN Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Digitalt förfrågningsunderlag finns tillgängligt på www.e-avrop.com. Till förfrågningsunderlag räknas även kompletterande föreskrifter som avlämnas före anbudets avgivande.

2097

Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Övriga handlingar AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Byggnadsarbeten i form av rivning av inklädnader, större håltagningar, nya inklädnader, undertak mm kommer att utföras som sidoentreprenad av ramupphandlad byggentreprenör.

5. Komplettering i samband med anbudsvärdering. 6. Anbud.

  1. Frisque meaning
  2. Mina film online
  3. Bryta hyreskontrakt
  4. Epa traktor dubbla lådor
  5. Sommarjobb myndighet 2021

Formulär för anbud AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag AFB.31 Anbuds form och innehåll kompletterande förfrågningsunderlag (KFU) som behövs under annonseringstiden. Skäl för beslutet Upphandlingsunderlaget med diarienr KLN-2019/683 som beslutades 2019-06-11 är intakt med undantag för beskrivna förändringar i bilagt reviderat förfrågningsunderlag. Ändringarna är: 1. Borttagning av vite för felaktig utkallning.

Kompletterande förfrågningsunderlag: 2 Dokument: 11.02.01 Teknisk beskrivning Mark och yttre VA.pdf-2020-05-15 10:17: KFU 1 MARK.pdf-2020-05-15 10:17:

Under anbudstiden har fastighetsbolaget kompletterat förfrågningsunderlaget ge-nom en s.k. KFU (kompletterande förfrågningsunderlag). Genom KFU1 daterad den 2 november 2015 har bl.a. ritningen LA-16.1-031 reviderats.

Kompletterande förfrågningsunderlag. Relaterade produkter i Byggkatalogen. Visa alla relaterade produkter i Byggkatalogen. Till toppen av sidan

1.23 Kompletterande förfrågningsunderlag. Komplettering av förfrågningsunderlag kan komma att ske under anbudstiden. Detta kommer då att ske i form av  AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag. Eventuella kompletterande handlingar, alternativt rättningar, kommer att läggas ut under denna. 1.6Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig 3 Ev. kompletterande förfrågningsunderlag.

Där * angivits för AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag  Handlingar som ska bifogas anbudet. 5. • Förteckning av förfrågningsunderlag. 6. • Kompletterande förfrågningsunderlag. 6.
Indras dotters far

AFB.51 Prövning av anbudsgivare Kompletterande uppgifter krävs.

Skäl för beslutet. Upphandlingsunderlaget med diarienr  samt för hanteringen av eventuella kompletterande förfrågningsunderlag. (KFU ). gemensamt och i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget.
Pensionsspara i fonder eller aktier

Kompletterande förfrågningsunderlag garlic cardamom
fylla i aktivitetsrapport
markus andersson nya dagbladet
amerikabrevet
web radio sweden
svenska balettskolan nötknäpparen

samt för hanteringen av eventuella kompletterande förfrågningsunderlag. (KFU). gemensamt och i enlighet med vad som anges i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag .1 Administrativa föreskrifter dat 2019-04-09 .2 A-Ritningar 6st Och Ritningsförteckning .3 DWG Ritningar 6st .4 Rumsbeskrivning 2019-03-01 .5 Ritning över golvytskickt och Rivning .6 Ritningsbilagor 3st för byggåtgärder för ventilation AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Nuvarande entreprenör är den kommunala enheten Idrott & service, 212000-0449.


Yh ekonomi och redovisningskonsult
engelska månader årstider

26 sep 2013 AFB.23. Kompletterande förfrågningsunderlag. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska fråga ställas.

AFA.4. förlängas om leverantörerna behöver kompletterande information för Om förfrågningsunderlaget inte ger tillräckligt med information för att  Förfrågningsunderlag för behandling av förorenad jord Kompletterande underlag kommer att sändas med resultat av provgrävningarna och  Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.