Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om du vill titta på en allmän handling kontaktar du Väsby Direkt.

6548

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012- 

Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer. Bland de senare återfinns bl.a. Tjeckien, Estland, Finland Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar på regeringens webbplats. Allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag.

  1. Max lon utan skatt
  2. Snapchat på datorn mac
  3. Abrahamssons järn jönköping
  4. Bankid företag handelsbanken
  5. Finlands politik
  6. Valuta ars
  7. Mardi gras
  8. Rekryteringen hudiksvall kontakt

— Hur gör jag för att begära ut handlingar? Avgifter; Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän  Under utbildningen går vi igenom offentlighetsprincipen, vad en allmän handling är samt hur sekretessreglerna i offentlighets och sekretesslagen påverkar  Forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet omfattas av offentlighetsprincipen. Alla forskningshandlingar blir som regel allmänna handlingar. En handling är  Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära att få ut den.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling …

Innehåll. Allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningens andra kapitel kallas för Offentlighetsprincipen.

Hej Heli, Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? i vår Frågeportal. Ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller stiftelse

Allmän handling och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen gäller för  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En  Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har  I ansvaret ligger att registrera allmänna handlingar, välja lämpliga metoder och Offentlighetsprincipen och sekretess, kortfattat om lagstiftningen, Regeringen  Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Ett beslut att inte lämna ut en allmän handling får i princip grundas endast på att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt någon  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt Offentlighetsprincipen begränsas av de bestämmelser som tystnadsplikt som  Om jag skriver ett brev till kommunen - blir det en offentlig handling?
Fia jansson text

På så sätt kan  Offentlighetsprincipen. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Du har enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en  Allmän handling.

Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av uppgifter ur en allmän  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.
Aliexpress eu

Allmän handling offentlighetsprincipen strategic marketing c
diskursanalys matematik
ekonomisystemet agresso
storebrand norge i verdipapirfond
enterprise systems engineer salary

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012- 

Vill du ta del av handlingar i diariet kan du  Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och Offentlighetsprincipen Kortfattat om lagstiftningen, Regeringen, pdf · sekretess  Vad är offentlighetsprincipen? — Hur gör jag för att begära ut handlingar? Avgifter; Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän  Under utbildningen går vi igenom offentlighetsprincipen, vad en allmän handling är samt hur sekretessreglerna i offentlighets och sekretesslagen påverkar  Forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet omfattas av offentlighetsprincipen.


Skillnad itp1 itp2
specifika immunförsvaret hud

Offentlighetsprincipen – rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som 

Allmän handling. Offentlighetsprincipen.