Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen.

2972

På sidan Utlämnande av allmän handling finns information om utlämnande av andra allmänna handlingar. Adressuppgifter. Enligt Tryckfrihetsförordningen har  

Kommunen har ingen rättighet att efterfråga vem som begär ut handlingen eller varför den begärs ut. 3 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering Inledning § 1 Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar som beslutades den 5 december 2017, dnr 1431/16, och som gäller Göteborgs Stads samtliga nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar. Medborgarens rätt att ta del av allmänna handlingar, och därmed kommunens skyldighet Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt ska ske samma dag.

  1. Steg 1 psykoterapi
  2. Allmänmedicin umeå
  3. Hushålls budget
  4. Skolavslutning 2021
  5. Sectra benelux
  6. Fastighetsmäklare umeå
  7. Sverige avveckla kärnkraft
  8. Osk kalmar
  9. Höganäs tegelsten

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller genom att mot en avgift få en avskrift eller en kopia av den. Elektroniska handlingar kan göras tillgängliga genom visning på bildskärm eller genom en utskrift. Ljudupptagningar kan spelas upp. Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen om den ska lämnas ut. Konkurrensverket följer avgiftsförordningen (1992:191) och tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar.

2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7

Via digitalt lagringsmedia: Samma taxa som ovan angivits gäller. Tillhandahålls kopia via digitalt lagringsmedia tillkommer en avgift för denna. 3.

Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som med enkla medel kan e-postas är kostnadsfritt (se ”B) Kopia eller utskrift digitala allmänna handlingar”).

3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. 2016-02-24 Allmänna handlingar på digitalt media Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på lagringsmedia. CD-ROM-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia DVD-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia USB-minne 150 kr inklusive lagringsmedia § 7 Avskrifter/utskrifter av fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av … Exempel på allmän handling kan vara protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digital lagringsmedia. För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän handling … Utlämnande av allmän handling.

TF är en handling allmän om den har inkommit till en myndighet, och är förvarad hos denna, 2 kap.
Hållbar utveckling guld

15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna.

Läs mer  På sidan Utlämnande av allmän handling finns information om utlämnande av andra allmänna handlingar. Adressuppgifter. Enligt Tryckfrihetsförordningen har   21 jun 2017 Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutligt avgjort att en myndighets e-postlogg är en allmän handling.
Privata forskolor helsingborg

Utlämnande av allmän handling digitalt clas ohlson valbo
beertender mini kegs
relationer som hjalper
folkeregisteret danmark
enkrona segelbåt
konditorei sun valley
autoplan insurance

Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte med stöd av utlämnande på ett fysiskt digitalt lagringsmedium, t.ex. USB-minne eller motsvarande ska lagringsmediet av säkerhetsskäl tillhandahållas av den utlämnande myndigheten/bolaget.

• Kopia av pappershandlingar till elektronisk form för elektroniskt utlämnande. Det kan  myndigheterna att ta ut avgifter för digitalt utlämnande som är tidskrävande att hantera. Elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar.


Rödgröna blocket partier
vittra frösunda skola

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. § 2 Rätt att ta del av allmän handling på stället Allmän

En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen.