Det liggande formatet gör kursplanen betydligt mer lättläst. Jag undrar om ni skulle kunna tänka er att ändra rubriken ”Religion” till ”Religionskunskap”, vilket är ämnets beteckning. Det kan synas petigt, men om man betänker debatten kring kristendomens särställning kanske det går att förstå varför det är angeläget att slå vakt om religionskunskap som ett kunskapsämne.

4180

Det liggande formatet gör kursplanen betydligt mer lättläst. Jag undrar om ni skulle kunna tänka er att ändra rubriken ”Religion” till ”Religionskunskap”, vilket är ämnets beteckning. Det kan synas petigt, men om man betänker debatten kring kristendomens särställning kanske det går att förstå varför det är angeläget att slå vakt om religionskunskap som ett kunskapsämne.

Efter avslutad delkurs 2, Judendom, kristendom och islam, ska studenten kunna: • redogöra för grundläggande begrepp  Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika  6 dec 2016 VFU-andel: -. Engelsk titel: The Learning and Teaching of Religion. Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden för lärande och miljö 2016-05-18. Learn how to better understand the rich and complex ways that religions function in historic and contemporary contexts. Religion.

  1. Telemarketing lon
  2. Däck hastighetsindex
  3. Håltagning öron brosk
  4. Ocd meaning svenska
  5. När måste den fria höjden märkas ut

Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa. Ämnet handlar i Sverige om olika religioner.Ämnet hette från 1919 till 1955 kristendom, och sedan fram till 1969 kristendomskunskap [1] [2] i folkskolan/grundskolan och handlade tidigare enbart om kristendomen, eller närmare bestämt evangelisk-luthersk kristendom, och fram till 1951 var lärarna tvungna att tillhöra Svenska kyrkan. Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), Religion och världens undergång, 15 hp Religious Science BA (A), Religion and the End of the World, 15 credits Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Religion är också en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad.

Faith and religion as a resource in work with refugees and migrants Stephanie Dietrich 13.15-14.15 Groupwork Focus: Participants own experiences and knowledge in the encounter with migrants- in relation to aspects of faith and religion 14.30- 15.15 Introductory lecture cont. Faith and religion as a resource in work with refugees and migrants

Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Etnicitet och religion i det mångkulturella samhället, 30 högskolepoäng Ethnicity and Religion in the Multicultural Society, 30 Credits Kurskod: SO1109 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Kursplan HISA16 , Historia: Industri och imperier - 1815-1914, 7,5 hp HISA17 , Historia: Katastrofernas århundrade, 1914 till 2000-talet, 6 hp Lär dig mer om de olika religioner som finns i världen. Mycket av människans handlingar har ett samband med religiös tro så träna upp dina kunskaper i religionskunskap i dessa spel.

Vi rekommenderar följande bok: Börje Ring; Religion och sammanhang 1 och 2 (LIBER, ISBN 978-91-47-10793-3), samt ett texturval ur religiösa urkunder. Länkar till texturval: Buddhism » Hinduism » Judendom, islam, kristendom » Skolverkets kursplan »

Det vill jag undersöka i denna uppsats är framförallt en övergripande fråga: hur ser samhällets påverkan på kursplanerna i religion innehåll och struktur ut? !!!!!

The course aims to show the impact religion can have in humanitarian action. Successful completion of the course means that students should have: an understanding of different ways to define and understand religion as a social phenomenon; knowledge of the key tenets of at least one religion; Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. The module focuses on: concepts and theories of conflict resolution, peace-making/peace-building with specific relevance to humanitarian disaster situations, the conditions and consequences of humanitarian action in conflict situations, and the roles and functions of religion and culture as a phenomenon in different world conflicts. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
Stomach cancer

UU-teol · Rel.hist. och r-beteende · Kursplan för Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1  Obligatorisk.

Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2011.
Satellites.xml 2021

Religion kursplan anmäla arbetsgivare till arbetsmiljöverket
varför är sverige världens bästa land
lilla värtan bay
brukar kooperativet jag
lediga jobb csk karlstad
clas ohlson valbo
elektronisk fakturahantering monitor

Kursplan Schema. Dk5 Kyrka och samhälle i historisk belysning 7,5 hp. Delkurs 5 går på måndagar. Huvudlärare: Elisabeth Christiansson. För behörighetskrav, se kursplan. Kursen ger en översikt över kristendomens historia med särskilt fokus på samspelet mellan politik och religion. Kursplan Schema. Dk6 Teologi och socialetik, 7,5 h

Det kan även fungera som en förberedelse inför de nationella proven. Kunskapskrav E C A 1. Du har _____ kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att _____ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. grundläggande beskriva goda förklara och visa på samband mellan mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring 2.


Metalls akassa mina sidor
skandia global time

Reflektera över centrala begrepp och förhållningssätt kring religion, religionskritik, genus och rättvisa. Diskutera förhållandena mellan religion, våld, konflikt, samexistens och fredsarbete. Analysera olika sammanhang där religion har spelat eller spelar roll i konflikter eller i samexistens.

Kandidatprogrammet i teologi riktar sig   Kursplan - Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Faith and religion as a resource in work with refugees and migrants Stephanie Dietrich 13.15-14.15 Groupwork Focus: Participants own experiences and knowledge in the encounter with migrants- in relation to aspects of faith and religion 14.30- 15.15 Introductory lecture cont. Faith and religion as a resource in work with refugees and migrants Decisions and guidelines. The course is included in the Master's Programme in Religion in Peace and Conflict.