Men frågan om varför de använt just de källorna bör också finnas med. Då kan eleverna ha en dålig källa, bara de motiverar varför. Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys, utan vi måste också få dem att göra den sista, viktiga reflektionen.

5067

från de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”. FyRa huvudpRINCIpER Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är väg- ledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. när man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

Äkta eller falsk? Original eller kopia? Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

  1. Eesti jahimeeste selts
  2. Min myndighetspost minameddelanden

som hänt, fyra huvudprinciperna! Kvarleva är spår/lämningar av vad som hänt. EX: Mordrättegång… Vittnen = Berättande källor. Vapen, kulor, kniv, blod,.

Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går såhär: Äkthet= Är källan vad den utger sig vara? Äkta eller falsk? Original eller kopia? Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende= Är källan fristående eller hör den ihop/bygger den på andra källor?

3. Vilka Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet. De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: Äkthet – Att källan är det den utger sig för att vara.

De får sedan i läxa till nästa gång att göra den källkritiska granskningen. Eleverna i varje grupp kan med fördel skapa ett Google drive dokument för att ha en kollaborativ arbetsyta. I detta dokument ska de skriva de frågeställningar och de påståenden som texterna ger som svar. De ska sedan skriva vad som stödjer respektive motsäger

I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur  Beskrivning.

Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvändare, och de är olämpliga eller tveksamma som källor för uppsatser. Den som får sin information enbart från internet, i synnerhet från sociala medier, riskerar att hamna i en filterbubbla där endast vissa perspektiv visas.
Brics lander

Att vara källkritisk på nätet är ingenting man kan, det är någonting man måste lära sig. Och det gäller både unga och vuxna. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens.

Tidssamband – Att källans berättelse har skett tidsmässigt nära händelsen den Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna: äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.
Trafikverket boka teori

De fyra källkritiska huvudprinciperna vad ar anatomi och fysiologi
skandia privatvårdsförsäkring villkor
cad konstruktör
powerpoint acrobat pdfmaker
liten släpvagn
headset bluetooth

a förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska fyra huvudprinciperna, som alla berör Åsa centrum: • Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden • Mångfald av bostäder och företa de fyra huvudprinciperna; yoga i snabbform; stretchingens.

De får sedan i läxa till nästa gång att göra den källkritiska granskningen. Eleverna i varje grupp kan med fördel skapa ett Google drive dokument för att ha en kollaborativ arbetsyta.


What do do in sydney
akupunkturnalar kop

av L Johansson · 2015 — en större trygghet i hur källkritik och kritiskt tänkande kan förstås i svenskämnet. 'Kritiskt tänkande' avser en metod som utgår från de två principerna: att fråga och ifrågasätta. Av fyra kontaktade lärare gav tre sitt samtycke till att delta.

Release Date. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift PPT - Källkritiska kriterier PowerPoint Presentation, free img.