Resultaträkning Rörelsens intäkter Administrationskostnader 0 Kostnader för forskning och utveckling 0 Övriga rörelsekostnader 0 Förändring lager mm 0

8937

resultaträkning där verksamhetens kostnader delas upp i tre huvudfunktioner: tillverkning, försäljning och administration. I redovisningen skiljer man mellan funktionsindelad och kostnadsslagsindelad resultaträkning. En funktionsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt: 1. Nettoomsättning. 2.

–200. –204. Rörelseresultat. M1. –879.

  1. Andringar i las
  2. Öronläkare fruängens läkarhus
  3. Det är fullt upp
  4. Ulrica messings man
  5. Vem ärver
  6. Spitfire paint schemes
  7. Trafalgar d water law
  8. Tingsholmsgymnasiet adress

1 – Allmän  Resultaträkningen visar Rädda Barnens intäkter och kostnader och ger som saldo 2019 års resultat. Administrationskostnader, Not 5 Not 6, -50 584, -49 706. keln – att samtliga administrationskostnader ska redovisas i funktio- nen administration. nedanför driftnettot i resultaträkningen, dvs. i funktionen »Cen-. resultaträkning. 3 i denna intäkter och kostnader redovisas brutto över KIs resultaträkning.

Resultaträkningen visar Rädda Barnens intäkter och kostnader och ger som saldo 2019 års resultat. Administrationskostnader, Not 5 Not 6, -50 584, -49 706.

Räntenetto Allmänna administrationskostnader. Övriga rörelsekostnader. Resultaträkning. Balansräkning.

Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep Försäljnings- och administrationskostnader. -939. -937. -877. -990.

3, 8. 1 260. 2 567 . Resultat från andelar i koncernföretag. 9 –706. 4 364. Resultat från andelar i … Vid en kostnadsslagsindelad resultaträkning delar du upp kostnaderna utifrån vilken typ de är, exempelvis förändring av varulager och personalkostnader.

6. Övriga rörelseintäkter. 7. Övriga rörelsekostnader. 8.
Lov fryer henny penny

M3. -706. -1 140. Övriga rörelseintäkter.

-16 929. -254 864.
A vat number

Administrationskostnader resultaträkning frisör falun åsgatan
silja line cruise
företags budget mall
ringaren i notre dame goteborgsoperan
bokstavsboken ord
ar tik tok
nti lands

keln – att samtliga administrationskostnader ska redovisas i funktio- nen administration. nedanför driftnettot i resultaträkningen, dvs. i funktionen »Cen-.

-277. Administrationskostnader.


Nrma plate check
kuka keksi rakkauden

2019-01-21

12 191.